Cameron C, Roster, Major PeeWee, 2007-08 (Huron Perth Lakers)

ALLIANCE HOCKEY Digital Network

Player Profile
No Photo
# Cameron C (AP)
Position(s): Defense
Born: 1995
 • Bio
  Parents
  XXXXXXXX & XXXXXXXX
  Favourite Team
  XXXXXXXXXXXXXXXX
  Sports Hero
  XXXXXXXXXXXXXXXX
  Sweater Sponsors
  XXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXX Year Laker